menuline menuline menuline menuline menuline menuline
Wyszukiwarka

Wyrzucony na bruk za autorskie teksty, wcześniej odrzucone przez dziennik Polska
Pismo Piotra Sieńki do Redaktora Naczelnego dziennika „Polska”, po którym zamiast odpowiedzi otrzymał wypowiedzienie umowy o pracę: „W związku z powzięciem informacji, jakoby redaktor naczelny oraz jego zastępca rozpowszechniali informacje, iż jestem powiązany ze światem przestępczym używając m.in. określeń: „masz kontakty z półświatkiem”; „masz z tym coś wspólnego”; (chodzi o udział w przestępstwie uszkodzenia mienia), zwracam się o natychmiastowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i podjęcie stosownych kroków mających na celu wyeliminowanie tego typu bezpodstawnych insynuacji. Od dłuższego czasu występują również inne działania i zachowania skierowane pod moim adresem, takie jak permanentne zaniżanie mojej przydatności zawodowej, poniżanie i ośmieszanie mojej osoby oraz uporczywe i ciągłe straszenie mnie zwolnieniem z pracy. Należy także nadmienić, iż podejmowane są działania wskazujące na dyskryminowanie mojej osoby, takie jak: utrudnianie mi wykonywania swoich obowiązków poprzez ciągłe krytykowanie wszelkich przejawów mojej aktywności ...

Komentarz:
Autor:
E-mail:
Tytuł:
Treść:
Zobacz również ...


menuline menuline menuline menuline menuline menuline
Wyszukiwarka

"Blokersi" to film o polskiej kulturze hip hopowej. Opowiada o młodych ludziach z wielkomiejskich blokowisk, o tym jak żyją, jaka jest dzisiaj ulica w Polsce. Poza raperami są tu grafficiarze, break dance`owcy i ludzie związani z kulturą hip hopu. Prawdopodobnie po raz pierwszy wiele osób zobaczy, czym jest w naszym kraju kultura hip hopu, kto w niej żyje i kto ją tworzy.


Śledczak Kamilianie Gwiazdor Pedofile
Nakręceni Pub 700 Klatka To my, Rugbiści
powered by Admin.Starla v3 CMS