menuline menuline menuline menuline menuline menuline
Wyszukiwarka

Rozenek donosi na szfa MON (Pierwsza strona tygodnika NIE)
Warszawa, 2010.10.18 Szanowny Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny RP Zawiadamiam o możliwości popełnienia przestępstwa między innymi z art. 231 kk (przekroczenie uprawnień) przez ministra obrony narodowej Bogdana Klicha i wiceministra obrony narodowej Marcina Idzika. Polega ono na: • złamaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, • narażeniu skarbu państwa na straty o znacznych rozmia-rach. Stan prawny Prawo Zamówień Publicznych dotyczy zakupu przedmiotów, jak i usług, w tym również dzierżawy, wynajmu czy czarteru na kwotę przekraczającą 14.000 euro (ok. 56 tys. zł). Stosować je między innymi „jednostki sektora finansów publicznych”, czyli MON. Ustawa w art. 67 dokładnie reguluje postępowanie z wolnej ręki. Wiceminister Idzik, podając podstawę prawną umowy wskazał na art. 67 ust 1 poz. 3. Przepis ten mówi, że można dokonać zamówienia bez przetargu Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można ...

Komentarz:
Autor:
E-mail:
Tytuł:
Treść:
Zobacz również ...


menuline menuline menuline menuline menuline menuline
Wyszukiwarka

 „Nigdy nie oczekiwałem, by Latkowski nakręcił mi laurkę. Mam świadomość  jego ostrego spojrzenia na rzeczywistość. Świadomie zgodziłem się, by to właśnie Sylwester pomógł mi zamknąć bolesne przeżycia, przeszłość.  Jestem ciekawy lustra Sylwestra Latkowskiego, rozumiem, że nie zawsze może oddawać to samo, co widzę ja i inne osoby, które pojawiają się w filmie” – Michał Wiśniewski.
Śledczak Kamilianie Gwiazdor Pedofile
Nakręceni Pub 700 Klatka To my, Rugbiści
powered by Admin.Starla v3 CMS