menuline menuline menuline menuline menuline menuline
Wyszukiwarka

Mój Dług
Przeczytałem książkę Sławka Sikory „Mój dług.” W środę Konfrontacja z jego udziałem. Temat zakładów karnych i aresztów ciągle u nas nie może doczekać się poważnej dyskusji. W mediach ciągle napotyka się na stereotypy więzienia i ludzi tam przebywających. Polskie więzienia są przeludnione i borykają się z konsekwencjami wieloletniego niedofinansowania. Nikt nie zastanawia się, co zrobić z problemem wychodzących z aresztów i zakładów karnych? Stygmatyzacja ludzi stamtąd praktycznie uniemożliwia im wchodzenie do rzeczywistości świata wolności. Jako karany, kryminalista stajesz się marginesem, któremu odmawia się prawa do poprawy, zmiany swego życia. W kraju chcreścijaństwa nie masz co liczyć na miłosierdzie. Skutek? Skazany jesteś na powrót zza kraty z kolejnym wyrokiem.Przeglądam statystyki Centralnego Zarządu Służby więziennej. W pierwszym kwartale oficjalnie odnotowano 135 prób samouszkodzenia, 40 usiłowań samobójstwa 40. W celach izolacyjnych, tam gdzie trafia się za karę umieszczono 940 osób, z tego 216 tymczasowo aresztowanych. Statystyki nie ...

Komentarz:
Autor:
E-mail:
Tytuł:
Treść:
Zobacz również ...


menuline menuline menuline menuline menuline menuline
Wyszukiwarka

Film opowiada o aktualnej sytuacji panującej w polskich aresztach śledczych. Zdjecia rozpoczęto 1 września 2003 roku, ich zakończenie planowane jest w maju.
Śledczak Kamilianie Gwiazdor Pedofile
Nakręceni Pub 700 Klatka To my, Rugbiści
powered by Admin.Starla v3 CMS