menuline menuline menuline menuline menuline menuline
Wyszukiwarka

Konstytucja swoje a Sąd swoje 20-11-2008
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Art. 45. gwarantuje:

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

Tymczasem w  polskich sądach rzeczywistość wygląda czasami tak jak w Sądzie  Rejonowym dla Warszawa- Śródmieście. Dzisiaj realizowałem tam  zdjęcia. Dwie strony, poszkodowany i oskarżony, zgodziły się na rejestrowanie przebiegu rozprawy. Rozprawa nie ma klauzuli tajności. Kto się przeciwstawił? Wysoki sąd. On nie chciał by ktokolwiek patrzył na ręce. Pozwolił tylko na używanie przeze mnie długopisu.

(2) komentarzy / + dodaj komentarz
niech przynajmniej boją sie pana
Autor: sen
2008-11-21 01:06:32
Panie Latkowski, nic dziwnego, oni się pana boją... Po przeczytaniu książki, widziałem kilka programów, strach się pana nie bać...

Sąd specjalnego znaczenia
Autor: praktyk
2008-11-24 17:43:51
Znam ten Sąd z praktyki i z telewizji - to Sąd bardzo ważny dla bezpieczeństwa państwa , stad niechęć dla dziennikarzy , obejmuje ten Sąd właściwością swą kancelarię rządowe, banki, urzędy centralne , sprawa Kryszyńskiego -Leppera, sprawa ministrów rządu Olszewskiego , sprawa Mazura , mam wymieniać dalej , tam skład personalny jest specjalnego znaczenia

Zobacz również ...


menuline menuline menuline menuline menuline menuline
Wyszukiwarka

 „Nigdy nie oczekiwałem, by Latkowski nakręcił mi laurkę. Mam świadomość  jego ostrego spojrzenia na rzeczywistość. Świadomie zgodziłem się, by to właśnie Sylwester pomógł mi zamknąć bolesne przeżycia, przeszłość.  Jestem ciekawy lustra Sylwestra Latkowskiego, rozumiem, że nie zawsze może oddawać to samo, co widzę ja i inne osoby, które pojawiają się w filmie” – Michał Wiśniewski.
Śledczak Kamilianie Gwiazdor Pedofile
Nakręceni Pub 700 Klatka To my, Rugbiści
powered by Admin.Starla v3 CMS